Personvernerklæring

Når du bruker kontaktskjemaet via vår nettside og/eller er i kontakt med oss vil Boalliansen Forvaltning AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Boalliansen Forvaltning er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Vår kontaktinformasjonen er:

 

Adresse: Postboks 1217, 3009 Drammen

E-post: forvaltning@boalliansen.no

Telefon: 453 70 271

Organisasjonsnr.: 919 083 859 MVA

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:

 

  1. Kontakte deg med tilbud om våre tjenester: Navn, telefonnummer og e-postadresse.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse.
    Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her: cookies-policy. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger samlet inn for å tilby deg våre tjenester slettes senest tre måneder etter siste kontakt med deg.

 

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Merk at lovligheten av vår behandling basert på ditt samtykke før samtykke trekkes tilbake ikke vil påvirkes.

 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til forvaltning@boalliansen.no.

 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon finnes alltid lett tilgjengelig på vår nettside.

Skroll til toppen