VÅRE Samarbeidspartnere

Boalliansen har knyttet seg opp mot anerkjente og dyktige samarbeidspartnere som vi mener kan være gode leverandører for styret. Det å velge rett leverandør er viktig for et styre. Velger man rett blir det sjelden  store konflikter og usikkerhet rundt ansvarsforhold, man får jobben gjort tilfredsstillende og samarbeidet er lett å forholde seg til.

Velger man feil kan man både stå i ansvar for ting man ikke var klar over, jobben blir ikke gjort slik det var avtalt eller det kan bety at man får en stor jobb med å følge opp.

VIKTIG VED VALG AV LEVERANDØR

Valg av rett leverandør/samarbeidspartner er viktig for styret. Når leverandørvalget skal foretas bør man først skanne markedet for å skaffe seg en oversikt over alle potensielle leverandører. Deretter bør man gå igjennom kravlisten styret har utarbeidet. 

Etter denne grovsorteringen står man igjen med de potensielle leverandørene som alle kan levere det styret søker. Neste fase er å ta kontakt med hver enkelt av dem for å prøve og forhandle frem best mulig leverandørbetingelser. 

Det kan være tidkrevende å foreta en skikkelig leverandørkartleggingVi i Boalliansen brenner for en tryggere og enklere styrehverdag for deg og ditt styre. Vi har gjort jobben lettere for deg ved å kvalitetssikre gode og trygge leverandører, som leverer kvalitet til riktig pris. For å bli vår samarbeidspartner må leverandørene gjennom en prekvalifisering.  

Hva ser vi etter ved valg av en leverandør? 

  • Basert på anbefalinger 
  • Referansesjekk 
  • Sjekk av økonomiske data og soliditet 
  • Skatte attest 
  • HMS-attest 
  • Ikke sosial dumping
raymond lerskallen portrett

Raymond Lerskallen har ansvaret for
Boalliansen sine samarbeidspartnere.

Skroll til toppen