DET TRENGER IKKE KOSTE SKJORTA...

For deg som styreleder eller økonomiansvarlig er det viktig at forretningsføreren har god kjennskap til hverdagen i et styre og at du kun betaler for det du faktisk trenger.

TO VALGMULIGHETER - BASIS ELLER PLUSS

Det er dere i styret som best har oversikt over hva dere trenger og hvor mye dere er villige til å betale for det. Vi tilbyr derfor to pakker, BASIS og PLUSS, slik at dere kan velge hvor dere vil starte.

SJEKK PRIS!

PRIS FRA:

10
PRIS PR ÅRKR

*Kalkulatoren kan gi deg en pris på BASIS for inntil 250 boenheter.  For å få pris utover 250 boenheter eller PLUSS, må vi ha noen data fra boligselskapet for å gi pris. 

BASIS

Et trygt valg for deg som vil bytte starte forsiktig
 • Løpende regnskapsførsel (elektronisk fakturabehandling, bokføre regnskapsbilag, betale boligselskapets utgifter ved forfall, ajourholde og avstemme bankkonti hver måned, ajourholde og avstemme resultat og balansekonti hvert tertial.
 • Elektronisk innsending av godkjent regnskap, evt. årsberetning og revisjonsberetning
 • Innkreving av felleskostnader (fakturering, purring og eventuelt inkasso)
 • Skattemelding til seksjonseierne og ligningsmyndighetene, med mindre sameiet skattlegges som et eget skattesubjekt
 • Halvårsrapportering (inklusiv avstemning og periodisering av kostnader). Rapporter er i tillegg tilgjengelig til enhver tid i regnskapssystemet.
 • Årsregnskap og årsmøte/generalforsamling; standardbeskrivelse av økonomisk resultat og hovedtall i regnskapet til årsregnskapet.
 • Eierskifte og ajourhold av beboeropplysninger, og at disse er kommuniserbare for styret (både mail og SMS)
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale
 • Bistå sameiet med råd om hva slags forsikring som bør tegnes
 • Bistå sameiet ved nye låneopptak eller refinansiering av dagens lån

PLUSS

Det smarte valget for deg som vil ha en enklere styrehverdag
 • Alt i BASIS-pakken og mye mer. For å kunne gi et tilbud på PLUSS må vi vite mer om boligselskapets behov, arbeidsmåter og økonomiske situasjon.
Populær

BOOK ET MØTE MED OSS…

 

Vi kommer gjerne til ditt boligselskap for en prat om forretningsførsel. Eller vi kan møtes digitalt via Skype, Zoom eller tilsvarende. Gi oss beskjed om når det passer og vi kontakter deg for et møte!

Rull til toppen